PCM CARRIER

pcm_carrier.jpg

Díky tomuto vozíku můžete rozpojit pohonnou jednotku od podvozku s demoličními nástroji a operovat v bezpečnější a komfortnější vzdálenosti. Ovšem stále je podvozek propojen s jednotkou a je možné s ním pracovat zcela běžným způsobem tj. vertikálně, horizontálně i nad hlavou. Tuto možnost oceníte zejména v nehostiných a stísněných podmínkách jako jsou malé tunely, zaplavené kanalizační potrubí, šachty apod.


Galerie