ROTOLANCE

rotolance1.jpg

Rotolance je dostupný ve dvou variantách lišící se maximálním použitelným tlakem (1000 vs. 2500 bar). Tato sada je kompatibilní se všemi roboty řady 710 a taktéž se všemi trámy rámy. Rotolance je vhodný k přípravě betonu před opravou jeho povrchu, což je využitelné v mnoha prostředích, jakými jsou letiště, silnice, přístavy, vodní nádrže apod. Dále lze využít k čištění různých barev, chemických nánosů, gumy z vozovky atd. 


Galerie