AQUA FRAME

frame.jpg

Aqua frame je systém, který využijete na místech, která jsou pro demoliční robot Aqua cutter nedostupná. Tento systém je univerzální a plně přizpůsobitelný. Lze s ním pracovat svisle, vodorovně i nad hlavou. V rámci hydrodemoliční techniky pro něj není nic nemožné.

Systém může být připevněn pomocí kotvících prků nebo podepřen nosnými prvky, jakými jsou např. hydraulické plošiny, jeřáby a lešení. Systém je zcela přizpůsobitelný všem konkrétním úkolům s řadou specifik. Všechny řídící a výkonové funkce jsou obsaženy v dodávané řídící jednotce nebo přímo v robotu Aqua cutter.

 

Galerie